YKSILÖLLISTÄ JOOGAVALMENNUSTA

YKSILÖ- JA JOUKKUELAJIEN URHEILIJOILLE

JoogaValmennuksen tarkoituksena on:

 • Tukea urheilijaa lajitaitojen kehittymisessä ja ylläpidossa
 • Kehon optimaalisen suorituskyvyn saavuttamisessa ja palauttamisessa
 • Kokonaisvaltaisen fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen harjoitus- ja kilpailukaudella
 • Tavoitteena on auttaa urheilijaa löytämään valmennuksen avulla itsessään oleva potentiaali ja hyödyntämään sitä kokonaisvaltaisesti harjoitus- ja kilpailukauden aikana
 • JoogaValmennuksen urheilijulajien seuranta painottuu henkisen ja fyysisen kapasiteetin tarkasteluun joogan ja urheiluvalmennuksen näkökulmasta sekä kehon asennon, liikkuvuuden ja toiminnallisuuden tarkasteluun lajikohtaisesti.
 • JoogaValmennusta voidaan soveltaa eri lajien urheilijoille.

VALMENNUKSEN VAIHEET:

1. Haastattelun urheilijan yksilöllisistä lajikohtaisista tavoitteista ja haasteista

 • Tavoitteet voivat liittyä mm. lajitaitoihin, tekniikkaan, henkiseen hyvinvointiin tai kehon tasapainottamiseen
 • Tavoite voi olla kuntoutumisen edistäminen ja toimintakyvyn palauttaminen
 • Tavoitteet voivat liittyä myös mielen hyvinvoinnin lisäämiseen, tasapainottamiseen ja tiedostamiseen lajissa

2. Kehollisen arvioinnin ja sen perusteella yksilöllisen joogaohjelman laatimisen

 • Käydään läpi kehossa ja mielessä ilmeneviä haasteita ja niiden vaikutuksia lajissa suoriutumiseen

3. Yksityisohjauksen ja lajikohtaisen seurannan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

 • Käydään läpi suunniteltu yksilöllinen joogaohjelma
 • Keskitytään ongelmien sijaan ratkaisuihin, jotka edistävät urheilijan kehon ja mielen hyvinvointia ja tukevat näin ollen lajissa edistymistä
 • Seuranta perustuu keholliseen arviointiin sekä urheilijan omiin havaintoihin edistymisessään lajitaidoissa ja tavoitteiden saavuttamisessa

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: info@joogaurinkolapsi.fi tai 0449961762

Tällä hetkellä valmennus toteutetaan Oulussa kotikäynneillä, urheilijan harjoittelutiloissa tai kotonani Jylkynkankaalla.

Mikäli olet kiinnostunut pidempiaikaisesta henkilökohtaisesta valmennuksesta, ota yhteyttä info@joogaurinkolapsi.fi

VALMENNUKSEN MAHDOLLISIA HYÖTYJÄ:

Joogan vaikutukset ovat aina yksilöllisiä.

Harjoitus lisää ja kehittää keskittymiskykyä, mikä voidaan siirtää suoraan lajitaitojen kehittämiseen ja lajissa suoriutumiseen.

Harjoitus lisää motivaatiota, itsetuntemusta ja itseluottamusta omaan tekemiseen

Oman kehon tuntemus lisääntyy ja läsnä oleminen tässä hetkessä helpottuu

Kehon hallinta erilaisissa asennoissa kehittyy ja keho vahvistuu ja notkistuu.

Samalla se tasapainottaa kehossa olevia lajista aiheutuvia epätasapaino- ja jäykkyystiloja. Mikäli kehossa on pitkään jatkuneita huomiotta jääneitä ”virheasentoja” tai vanhoja hoitamattomia vammoja, joogan aloittaminen saattaa tuoda niitä esille ja kehossa saattaa ilmetä niihin liittyvää oireilua.

Tarkoituksena on lisätä tasapainoa, energisyyttä ja hyvinvointia urheilijan arkeen. Joogaharjoitus mahdollistaa myös kehollisten fyysisten kokemusten lisäksi sisäisen maailman tarkastelun*, tunteiden tasapainottumisen, mielen rauhoittumisen ja tuo sitä kautta urheiljan tähän hetkeen kokemaan läsnä olevaa hetkeä. Tästä hetkestä käsin tehdyt ratkaisut ovat oleellisia urheilusuorituksen maksimoinnissa.

Joogalla ja hengittämisellä on tutkitusti vaikutusta autonomisen hermoston toimintaan ja parasympaattisen hermoston aktivoitumiseen, mikä on tärkeässä roolissa, kun puhutaan rentoutumisesta ja palautumisesta. Joogan avulla kehoa ja mieltä voidaan purkaa ns. ylikuormitus- tai yliaktiivisuustilasta, mitä monet vauhdikkaat lajit saattavat aiheuttaa urheilijan keholle ja mielelle. Rentoutumisen ja levon sallimisen harjoittelu ja sen säännöllinen kokeminen kehossa ja mielessä mahdollistavat maksimaalisen suorituskyvyn ylläpidon urheilusuorituksissa.

Joogalla voidaan myös tukea ja edistää urheilijan kuntoutumista erilaisista urheiluvammoista. Sillä voidaan myös ennaltaehkäistä erilaisten nivel- ja lihasperäisten vammojen syntymistä.

*Joogaharjoituksella on monia positiivisia vaikutuksia kehoon ja mieleen ja vaikutukset ovat usein nopeasti nähtävissä. Näiden asioiden rinnalla voi käynnistyä yksilössä myös sisäinen prosessi, jossa eteen voi tulla työstettäväksi asioita, jotka ovat jossain elämän vaiheessa jääneet käsittelemättä. Asioiden käsittelyssä ja työstämisessä JoogaValmennus suosittelee yhteistyötä lääketieteeseen, psykologiaan, psykoterapiaan tai muuhun vastaavaan alaan perehtyneiden ammattilaisten kanssa.

*Haastavissa mielenterveyteen liittyvissä asioissa ota aina ensin yhteyttä lääkäriin, terveyskeskukseen tai alan terapeuttiin.

JOOGAVALMENNUKSEN HINNASTO (voimassa 31.5.2019)

Aloitus 2h – 69 € (sis. alv 10 %)
sisältää haastattelun, kehollisen arvioinnin ja ohjauksen suunnittelun sekä joogan ohjauksen

Yksittäiset ohjaustunnit – 39 € (sis. alv 10 %)
sisältää 1h jooganohjausta perustuen aloituksessa tehtyyn suunnitelmaan

Yksilöllinen konsultaatio 25 min – 29 € (sis. alv 24 %)
sisältää keskustelua joogavalmennuksen yksilöllisistä vaikutuksista

JoogaValmennusta saatavilla myös joukkueelle tai työyhteisölle

Ryhmävalmennus 2h – alkaen 159 € (sis. alv)
Sisältää joogatunnin asiakkaan järjestämissä tiloissa sekä keskustelua esim. ryhmän tavoitteista, haasteista ja niiden saavuttamisesta (tai teemoista: henkinen hyvinvointi, elämän energiaa lisäävä ravitsemus, unelmat ja niiden saavuttaminen).

Ryhmävalmennuksen tavoitteena on tukea yksilön hyvinvointia osana ryhmää ja siten vahvistaa ryhmän toimivuutta, tasapainoa ja yhteishenkeä.

Sovittavissa myös toiselle paikkakunnalle.

Ryhmätunnit 1h – alkaen 109 € (sis. alv)
Sisältää joogatunnin asiakkaan järjestämissä tiloissa

JoogaValmennusta voidaan soveltaa yli 18-vuotiaille eri lajien urheilijoille mm. jääkiekkoilijoille, maalivahdeille, hiihtäjille, jalkapalloilijoille, yleisurheilijoille jne.

Varaukset: info@joogaurinkolapsi.fi