Satujooga on mielikuvitusta rikastuttavia satuja, tarinoita, runoja ja lauluja yhdistettynä helppoihin joogaliikkeisiin ja -harjoituksiin. Satujooga on iloa, leikkiä, naurua, rauhoittumista, riehumista, tasapainoa, lepoa, olemista ja kokemista yhdessä turvallisen aikuisen kanssa.Satujooga on lapsille suunniteltu joogaharjoitus, joka tehdään yhdessä lapsen kanssa huomioiden lapsen luonnollisen tarpeen leikkimiseen, energian purkamiseen ja läsnä olon kokemiseen. Satujooga pitää sisällään erilaisia joogan elementtejä, joita tehdään aina leikinomaisesti heittäytymällä tarinan ja kehon vietäväksi. Satujooga haastaa aikuisen asettumaan lapsen maailmaan ja kokemaan hetkessä olevaa läsnä olon taikaa. Satujooga on yhdistelmä leikkiä ja mielikuvitusmatkaa istutettuna joogan hienovaraisiin kehoa ja mieltä tukeviin ominaisuuksiin.Satujooga ja sen vaikutukset perustuvat joogan liikunnallisiin kehoa vahvistaviin ja tukeviin vaikutuksiin, mieltä rauhoittaviin ja tasapainottaviin vaikutuksiin sekä joogan psykologisiin vaikutuksiin. Sadun maailmaan heittäytyminen rikastaa lapsen mielikuvitusta ja antaa lapselle mahdollisuuden oppia tutustumaan mielikuvien avulla kehoonsa ja tunteisiinsa aikuisen turvallisessa ohjauksessa.

Tätä on satujooga:

  • Iloa, leikkiä, naurua, rauhoittumista, riehumista, tasapainoa, lepoa, olemista ja yhdessä kokemista
  • Lapsille suunniteltu joogaharjoitus, joka tehdään yhdessä lapsen kanssa
  • Leikkiä ja mielikuvitusmatkaa istutettuna joogan kehoa ja mieltä tukeviin ominaisuuksiin
  • Kokonaisvaltainen kehon ja mielen tasapainoa lisäävä kehoterapiamenetelmä
  • Tukee ja vahvistaa lapsen hyvinvointia ja kasvua lempeällä tavalla
  • Sovellettavissa lapsille kahdesta vuodesta ylöspäin
  • Joko ryhmäharjoituksina tai yksilöharjoituksina myös erityislapsen tarpeita vastaten
  • Tutustuttaa lasta turvallisesti ja leikkimielisesti omaan kehoon ja mieleen
  • Mahdollistaa rauhallisuuden ja kehon rikkauden kokemisen