JoogAurinkolapsen tavoitteena on:

  • Lisätä lasten ja lasten kanssa työskentelevien aikuisten kokonaisvaltaista hyvinvointia satujoogan avulla.
  • Tarjota satujoogan avulla mahdollisuuksia kokea hyvinvointia, rentoutumista, jaksamista, onnellisuutta, läsnä oloa, pysähtymistä ja kiireettömyyttä arjessa.
  • Mahdollisuuksia tutustua itseensä ja sisäiseen maailmaansa.
  • Kokea ilon ja naurun, levollisuuden ja rauhan värittämiä päiviä.
  • Lisätä lasten positiivisia kokemuksia itsestään ja ympäröivästä maailmasta.
  • Sallia lapsen leikkiä ja toteuttaa omaa itseään.
  • Tutustuttaa lasta omaan kehoonsa, kehon liikuttamiseen ja luovaan ilmaisuun.
  • Tukea ja vahvistaa lapsen luonnollista kasvua ja kehittymistä.
  • Olla mukana luomassa turvallista ja tasapainoista arkea lapsille.

Tutustu satujoogatunteihin