satujoogatunnit1

Mitä Satujooga on?

Satujooga on mielikuvitusta rikastuttavia satuja, tarinoita, runoja ja lauluja yhdistettynä helppoihin joogaliikkeisiin ja -harjoituksiin. Satujooga on iloa, leikkiä, naurua, rauhoittumista, riehumista, tasapainoa, lepoa, olemista ja kokemista yhdessä turvallisen aikuisen kanssa.

Satujooga on lapsille suunniteltu joogaharjoitus, joka tehdään yhdessä lapsen kanssa huomioiden lapsen luonnollisen tarpeen leikkimiseen, energian purkamiseen ja läsnä olon kokemiseen. Satujooga pitää sisällään erilaisia joogan elementtejä, joita tehdään leikinomaisesti heittäytymällä tarinan ja kehon vietäväksi. Satujooga haastaa aikuisen asettumaan lapsen maailmaan ja kokemaan hetkessä olevaa läsnä olon taikaa. Satujooga on yhdistelmä leikkiä ja mielikuvitusmatkaa istutettuna joogan hienovaraisiin kehoa ja mieltä tukeviin ominaisuuksiin.

Satujoogassa erilaiset runot ja tarinat antavat lapselle mahdollisuuden kuunnella, herkistää mielikuvitustaan ja heittäytyä kehollaan ja mielellään mukaan tarinankerronnan maailmaan. Runot ja tarinat tukevat lapsen kielellistä kehitystä ja yhdistettynä liikkeeseen ne tarjoavat intensiivisemmän tavan osallistua ja eläytyä tarinaan. Pysähtymistä ja kehossa olemista helpottavat aikuisen tarjoama tuki ja läsnä olo liikkeitä tehtäessä.

Joogaliikkeet sen sijaan tarjoavat lapselle tavan tutustua kehon liikkeisiin ja liikeratoihin monipuolisesti, harjoitella motorisia taitoja sekä ilmaista itseään kehonsa avulla. Satujooga tutustuttaa lasta turvallisesti ja leikkimielisesti omaan kehoon ja mieleen ja mahdollistaa tätä kautta rauhallisuuden, ympäröivän maailman ja kehon rikkauden kokemista.

Satujooga ja sen vaikutukset perustuvat joogan kehoa vahvistaviin ja tukeviin vaikutuksiin, mieltä rauhoittaviin ja tasapainottaviin vaikutuksiin. Sadun maailmaan heittäytyminen rikastaa lapsen mielikuvitusta ja antaa lapselle mahdollisuuden oppia tutustumaan mielikuvien avulla kehoonsa ja tunteisiinsa aikuisen turvallisessa ohjauksessa.

 

Menetelmänä satujoogaa voidaan pitää myös kokonaisvaltaisena kehon ja mielen tasapainoa lisäävä kehoterapiamenetelmä, joka tukee ja vahvistaa lapsen hyvinvointia ja kasvua lempeällä tavalla. Sen mahdollisuudet terapiamenetelmänä ovat laajat ja sitä voidaan soveltaa erilaisten ammattiryhmien toimenkuvaan työskenneltäessä lasten ja nuorten parissa. Satujoogan kehoterapiaharjoitukset ovat sovellettavissa lapsille 2-vuodesta ylöspäin joko ryhmäharjoituksina tai yksilöharjoituksina.

Täältä löydät lisää tietoa satujoogakoulutuksesta, tervetuloa mukaan koulutuksiin!