...unohtumattomissa hetkissä

Satujoogakoulutus – mahdollisuus astua mukaan leikin ja ilon maailmaan

Satujoogakoulutus – läsnä olon, kosketuksen, kehollisen kokemisen ja ihanien kohtaamisten maailma

JoogAurinkolapsen Satujoogakoulutus on elänyt omaa matkaansa noin viisi vuotta. Näihin viiteen vuoteen mahtuu paljon kohtaamisia, oivalluksia ja upeita hetkiä sekä aikuisten että lasten maailmassa. Lapsi opettaa aikuista omalla kauniilla läsnä olevalla tavallaan kuitenkin ehkä eniten. Siitä, miten  lapsi ottaa sinut vastaan kyseisessä hetkessä, voi oppia paljon itsestään ja tavastaan olla aikuinen. Lapsi tarjoaa aikuiselle useimmiten suoraa ja rehellistä palautetta aikuisen sen hetkisestä toimintatavasta sekä sen yhteensopivuudesta kyseiseen hetkeen. Se joko toimii tai sitten se ei toimi.

Satujoogaa on aika helppo tarjota aikuisille. He ottavat sen useimmiten vastaan sellaisena kuin se heille tarjoillaan. Harvoin he kyseenalaistavat mielikuvitusmaailman tarjoamia maisemia tai hetkiä. Osa heistä astuu sinne elämässään ensimmäistä kertaa sitten lapsuuden. Satujoogakoulutuksessa aikuinen saa luvan astua uudelleen mielikuvitusmaailmansa tutkimusmatkalle. Aikuisuus voi tuoda mukanaan vakavuuden ja siinä samalla voi kadottaa elämän leikin ihanuuden. Lapset opettavat aikuisille leikkiä ja kevyttä luontaista läsnä oloa joka hetkessä. He kutsuvat omalla olemuksellaan aikuisia lähes joka päivä astumaan mukaansa elämän hienoihin seikkailuihin. Näihin kutsuihin suosittelisin vastaamaan kyllä. Lapsen leikkiin tai maailmaan mukaan pääseminen on suuri lahja maailmassa ja sitä tulee vaalia sekä pienempien että isompien kanssa. Elämän ei ole pakko aikuisuudessakaan muuttua turhan vakavaksi. Elämä kutsuu mukaan leikkeihin joka aamu. On jokaisen oma valinta astua mukaan tai jäädä sivusta katsomaan. Lapselle satujoogahetken tarjoaminen on aikuisen ja lapsen välille muodostuva leikki, jossa voidaan yhdessä kokea mielikuvituksen rikastuttamaa maailmaa ja toteuttaa leikkiä ja iloa arjessa. Satujoogahetkessä leikki ja ilo ovat avainasioita. Lasten kanssa heittäytyminen, iloisuus ja täysillä mukana oleminen ovat asioita, joissa ei oikein voi huijata. Lapset huomaavat oletko oikeasti mukana vai et ja peilaavat sitten sen mukaisesti.

Satujoogakoulutuksessa aikuinen saa mahdollisuuden kokeilla leikkiä, kehon liikuttamista eri tavoilla ja toteuttaa itseään myös luovalla tavalla. Saatamme astua taikametsään, muuttua näkymättömiksi tai vaikkapa sivellä kehollemme avaruuspölyä. Mielikuvitusmaailmaan astuminen ja sen kehollinen kokemus tarjoavat aikuisille oivan väylän astua takaisin lapsen maailmaan. Kokiessaan oman kehon ja mielensä avulla satujoogan hetkiä, aikuinen saa ikään kuin mahdollisuuden tarkastella maailmaa erilaisesta näkökulmasta. Leikki ja ilo ovat koulutuksissa läsnä olevia asioita ja niihin jokainen saa omalla tavallaan osallistua. On ihanaa seurata, kuinka aikuiset lähtevät mukaan taikametsän tarinaan ja heittäytyvät käsillä olevaan hetkeen.

Satujoogakoulutuksessa jokainen saa kokeilla harjoituksia yksilönä, ryhmässä sekä pareittain. Jokaisesta tavasta saa erilaisia kokemuksia. Yksilönä saa kokemuksia mm. siitä, miltä harjoitukset tuntuvat minun kehossa ja mielessä, ryhmässä voi peilata omaa olemistaan osana ryhmää, mutta samalla myös tutustua uusiin ihmisiin ja jakaa kokemuksia ja ajatuksia heidän kanssaan. Pareittain saamme kokemuksia siitä, miltä tuntuu olla toisen lähellä tai, miltä tuntuu olla kosketuksen piirissä. Kosketus ja silitys ovat osa satujoogaa, mutta ne ovat jokaiselle vapaaehtoisia. Jokaiselle annetaan mahdollisuus tulla silitetyksi, mutta samalla annetaan mahdollisuus kokea harjoitukset ilman kosketuksia. Satujoogahetkiä voidaan toteuttaa joko kosketuksen kanssa tai ilman sitä. Jokainen saa osallistua harjoituksiin haluamallaan tavallaan.

Läsnä oloa voidaan harjoitella monella tavalla. Satujoogaharjoitusten tekeminen yhdessä lasten kanssa tukee sekä aikuisen että lapsen läsnä oloa hetkessä. Tarina ja kehon liikkeen salliminen hetkessä tukevat lapsen tässä hetkessä olemista. Liikkeen ja tarinan avulla voidaan tarjota lapselle mahdollisuus kokea kehoaan ja mielikuvitustaan. Liikkeen kautta voidaan kokeilla sitten myös pysähtymistä ja paikallaan olemista pienissä hetkissä. Pysähtymistä ja paikallaan olemista voidaan harjoitella liikkeen ja leikin sallimisen kautta. Satujoogassa pysähtyminen on hetki tarinan sisällä, jossa voidaan käydä vierailulla. Pysähtyminen on hetki, jossa voidaan ottaa yhdessä 1 sisään ja 1 ulos hengitys, minkä jälkeen voimme taas jatkaa matkaamme tarinan ja liikkeen avulla. Pysähtyminen voi tapahtua joogaliikkeen sisällä. Paikallaan olemista satujoogahetkissä voidaan harjoitella tällaisten pienten pysähtymisten avulla. Nämä pysähtymiset ovat lähes huomaamattomia hetkiä leikin sisällä. Paikallaan olemista sen sijaan voidaan harjoitella esimerkiksi tarjoamalla lapselle joogaliikkeeseen selän alueen silitys. Joogaliike on ikään kuin hetkellinen ”pysähtynyt/paikallaan oleva tila”, jota aikuinen sitten tukee omalla läsnä olollaan, vuorovaikutuksellaan sekä mahdollisella kosketuksella. Tämän hetken jälkeen voi olla taas tarpeellista kokea kehollista liikettä ja jatkaa matkaa tarinan maailmaan.

Satujoogakoulutuksen jälkeen aikuisella on mahdollisuus toteuttaa satujoogaa itselleen luontaisella tavalla yhdessä lasten kanssa. Jokainen voi yhdistää satujoogaan omaa osaamistaan ja värittää sitä itselleen sopivalla tavalla. Satujoogakoulutuksessa saatava menetelmä on sovellettavissa lasten kanssa tehtävään työhön. Satujooga tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä lapsen sen hetkiset tarpeet huomioivalla positiivisella tavalla.

-Jenny

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Email this to someone
email